PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo
politika) Jums pateikiame informaciją, kaip MB Ecovitum, juridinio
asmens kodas 304430493, registruotos buveinės adresas Dariaus ir Girėno gatvė 23-4, 96127 Gargždai,
Klaipėdos raj., Lietuva (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko
Jūsų asmens duomenis https://ecovitum.lt/ elektroninėje
parduotuvėje.

Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.:
+(370) 643 22225

El. paštas: info@ecovitum.lt

Adresas:   Klaipėda, Dubysos g. 64.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Tikslas

Duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo laikas

Kam galime perduoti?

Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Vardas, pavardė, gimimo data, kontaktinė informacija, susirašinėjimo
turinys, kiti sutartyje esantys duomenys.

Teisėtas interesas vykdyti veiklą

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, el. pašto adresas.

Sutartis

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Mokėjimo paslaugų teikėjai

Užsakymo pristatymas

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, siuntų
savitarnos terminalo informacija, siuntos numeris.

Sutartis

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Kurjerių tarnybos, pristatymo paslaugų teikėjai, paštas

Mokėjimo grąžinimas

Vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, kiti rekvizitai.

Sutartis, teisinė prievolė

10 metų po mokėjimo pavedimo

Mokėjimo paslaugų teikėjai

Vartotojų paskyrų internetinėje svetainėje sukūrimas ir administravimas

Vardas, pavardė, paskyros vardas ir slaptažodis, telefono numeris, el.
pašto adresas, adresas.

Sutartis

2 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos

Komunikacija su svetainės lankytojais

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.

Siekis imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį /

Teisėtas interesas vykdyti veiklą ir/ar užtikrinti kokybę

1 metus po užklausos išsprendimo dienos

Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai, kvietimai į renginius, panašių
prekių ar paslaugų siūlymas)

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris.

Sutikimas

2 metus po sutikimo gavimo

Naujienlaiškių siuntimo sprendimas

Teisėtas interesas siūlyti panašias prekes / paslaugas klientams

2 metus po to, kai asmuo įsigijo prekių ar paslaugų

Socialinių tinklų paskyrų administravimas

Unikalus ID, IP adresas, įrenginio informacija.

Sutikimas / Teisėtas interesas bendrauti su klientais

Kol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjas

Socialinis tinklas (bendri valdytojai)

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis socialiniuose
tinkluose?

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės
žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus,
laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai
su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

· „Facebook“
– https://www.facebook.com/EcoVitumLietuva, kurio privatumo pranešimas yra
pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation

· „Instagram“ – https://www.instagram.com/ecovitum/,
kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/519522125107875

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo
pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet
kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti informaciją apie Jus mūsų
darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų
administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas
teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems
asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta
šioje Privatumo politikoje.

Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime
padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus
(įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant
išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums), taip pat ketinant perleisti bendrovės
veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus,
atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies
įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų
valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties
duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų
apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus
asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo,
pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto
tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla
dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokios yra Jūsų teisės?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises,
susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir
atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau
informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje
Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

·
Jūs galite bet
kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų
asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens
duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti,
pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto
adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo
asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo
principų.

·
Jei esate
pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti
šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

·
Jūs turite
teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu
atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

·
Jūs turite
teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR
17 straipsnyje numatytais atvejais.

·
Jūs turite
teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.

·
Jūs turite
teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų
gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums
pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

·
Jūs turite
teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens
duomenis.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar
reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais
kontaktais.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums
atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti
Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo
Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų
dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti
besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra
ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo
politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą
susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo
tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins,
galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums
pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų
pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes
jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs
nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų
jiems pasikeitus.

Privatumo politika atnaujinta 2023 m. rugpjūčio
4 d.